Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo
in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Pismo rektorja UP o predlogu koncepta Zakona o visokem Å¡olstvu.

21.03.2015

 Spoštovane študentke in študenti, sodelavke in sodelavci, kolegice in kolegi,

 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je vsem deležnikom v visokošolskem prostoru, torej tudi Univerzi na Primorskem, poslalo predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu.
 
Predlog predstavlja popolnoma nov koncept organiziranja visokega šolstva, predvsem pa posega v avtonomijo in financiranje univerz.
 
Po proučitvi predlaganega ugotavljam, da ta koncept prinaša velike spremembe pri upravljanju in organizaciji univerze, jemlje pravice odločanja učiteljem in raziskovalcem ter slabša položaj študentov, v veliki meri pa prenaša odločanje o pomembnih segmentih univerze na zunanje akterje.
 
Z vidika financiranja univerz predlagani koncept ne zagotavlja, da se bodo v prihodnje izravnale razlike v financiranju in položaju univerz, kar je vseboval predlog zakona, pripravljen s strani prejšnje vlade. Ta je že v prvem členu določal sredstva za novo-ustanovljene javne visokošolske zavode in odpravo morebitnih nesorazmerij med obstoječimi javnimi visokošolskimi zavodi (2. odstavek 1. člena: ÄŒe bodo v letu 2015 ali naslednjih letih zagotovljena dodatna proračunska sredstva za izvajanje javne službe po tem zakonu, se ta sredstva nameni za izravnavo razlik v financiranju  univerz, ki so nastale ob financiranju na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov  (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11-Odl.US, 64/12 in 12/13) oziroma za odpravo morebitnih nesorazmerij, ki bi se pokazala tekom izvrševanja sistema financiranja po tem zakonu med javnimi visokošolskimi zavodi. Sredstva se razdelijo ob smiselnem upoštevanju načina dodeljevanja sredstev za ES).
 
Predlog zakona in predlagane spremembe bodo zagotovo vplivale na prihodnost naše univerze, tako zaposlenih kot študentov, in zato terjajo pospešeno ukrepanje. V zvezi s tem se je vodstvo univerze že sestalo s študenti, ki so zagotovili vso podporo. V nadaljevanju se bo v sredo, 25. februarja 2015, na seji sestal Senat UP. V torek, 3. marca 2015, pa se bomo rektorji in drugi predstavniki univerz na to temo sestali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  RS.
 
 
 
Kot rektor te univerze si bom še naprej prizadeval za avtonomijo in za pravičnejše financiranje javnih univerz, zato vas tudi pri oblikovanju enotnih stališÄ Univerze na Primorskem do predloga zakona prosim za konstruktivni pristop in vso strokovno pomoč.
 
 
V upanju na boljšo prihodnost univerze vas prav lepo pozdravljam.
 
 
Prof. dr. Dragan Marušič,
 
rektor Univerze na Primorskem

Nazaj

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

Redni zbor članov in volitve funkcij za študijsko leto 2015/2016 Redni zbor članov in volitve funkcij za študijsko leto 2015/2016

»

Redni zbor članov in volitve funkcij za študijsko leto 2015/2016 Redni zbor članov in volitve funkcij za študijsko leto 2015/2016

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

NAGRADNA IGRA!!! NAGRADNA IGRA!!!

»

NAGRADNA IGRA!!! NAGRADNA IGRA!!!

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

Nastop sprememb na področju študentskega dela Nastop sprememb na področju študentskega dela

»

Nastop sprememb na področju študentskega dela Nastop sprememb na področju študentskega dela

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

 Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom! Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom!

»

 Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom! Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom!


Avtor :

Nina