Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo
in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Å tudenti POZOR!

13.11.2013

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ocenjujemo, da je visoko šolstvo in vlaganje v izobrazbo bistvenega pomena za razvoj in vzdrževanje demokratične kulture ter visoke stopnje tolerance v družbi. Številne študije so pokazale, da obstaja korelacija med višjo izobrazbo in pozitivnimi vplivi na družbo, kot so boljše zdravstvo, boljše starševstvo, večje politično in družbeno vključevanje ter večja socialna kohezija. Zato ŠOS že več let poziva pristojne organe  k obravnavanju visokega šolstva kot enega prioritetnih področji, ki je potreben sistematične prenove. Študentska organizacija se pri svojem vsakodnevnem delu srečuje s številnimi težavami, ki izhajajo prav iz neustrezno urejenega sistema visokega šolstva v Sloveniji (kot tudi slabe implementacije bolonjskega procesa).

Poglavitne pozitivne spremembe predloga zakona, pri katerih je sodeloval ŠOS, ki so relevantne za študente so:

-    Brezplačen študij:

 • Študentom se zagotavljajo javna sredstva za študij na prvi in drugi stopnji kadarkoli v življenju, če študent še nima predhodno dosežene iste stopnje izobrazbe in če se mu študij še ni financiral iz javnih sredstev.
 • Študent na programu prve in druge stopnje lahko v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali koristi »absolventski staž«.

 

-    Ohranjanje statusa študenta po diplomi na I. stopnji:

 • Ko študent med letom diplomira na prvi stopnji, se mu status študenta ohrani do konca študijskega leta. (sedaj ga izgubi v trenutku, ko diplomira)
 • Status študenta se ohrani ne glede na to, ali je bil študenti vpisan v tretji letnik ali je bil »absolvent«.

 

-    Ohranitev brezplačnega vzporednega študija:

 • Študent se lahko izobražuje po več študijskih programih hkrati, skladno s pravili fakultete. Kar pomeni, da je vzporedni študij za študenta brezplačen (financiran iz javnih sredstev).

 

-    Uvajanje brezplačnega delnega študija:

 • Delni študij obsega 36 ECTS na leto, kar pomeni, da kot delni študent študiraš na prvi stopnji 5 let. Študij je po obsegu in zahtevnosti enak rednemu.
 • Po končanem delnem študiju pridobi študent isto izobrazbo kot redni študent.
 • Pravico do delnega študija lahko koristi študent, ki zaradi zaposlitve (ne pripadajo pravice iz statusa) ali drugih okolišÄin (starševstvo, bolezen …) ni zmožen opravljati študija v polnem obsegu obremenitve.

 

-    Pogoji in oblika plačljivega rednega in delnega študija:

 • Dosedanji izredni študij (kot oblika študija ob delu) se je izrodil in izkorišÄal študente kot stranski dohodek zavodov. Sedanji predlog plačljivega rednega in delnega študija dopušÄa, da fakultete razpišejo plačljiv študij le ko so vsa mesta za brezplačen študij že zapolnjnena ter se plačljiv študij izvaja v največ 40% od števila vpisnih mest, ki so za študente brezplačna.
 • Tako se z novim zakonom ukinja dosedanji izredni študij in se predlaga nova oblika študija, plačljiv študij.
 • Po mnenju ŠOS naj bo plačljiva oblika študija v luči vseživljenjskega izobraževanja, ki pa mora biti opredeljena transparentno in z jasnimi pogoji.

 

ŠOS se bo v času javne razprave predloga zakona zavzemal za sistemsko urejen in kakovosten visokošolski prostor, ki bo študentom zagotavljal dostopen, brezplačen in v študenta usmerjen študijski proces.

Predlog zakona je v javni obravnavi do 29. novembra, njegovo sprejetje pa se pričakuje v začetku leta 2014.

Vse zainteresirane študente, ki želite prispevati h kakovostnejšemu študiju, pozivamo, da podajo svoje pripombe in predloge glede predloga zakona na info@studentska-org.si, najkasneje do 22. novembra 2013.

 

vir: Zveza ŠKIS

Nazaj

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

Nastop sprememb na področju študentskega dela Nastop sprememb na področju študentskega dela

»

Nastop sprememb na področju študentskega dela Nastop sprememb na področju študentskega dela

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

 Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom! Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom!

»

 Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom! Å OS: Prazne obljube ne bodo pomagale Å¡tudentom!

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

Politika se norčuje iz mladih Politika se norčuje iz mladih
Subvencioniran prevoz dijakov in študentov, se, kot kaže, čez noč ukinja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

»

Politika se norčuje iz mladih Politika se norčuje iz mladih
Subvencioniran prevoz dijakov in študentov, se, kot kaže, čez noč ukinja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Oglej si tudi:

»

Novejše novice:

»

Starejše novice:

»

ŠOS ponudil študentom pravno pomoč! ŠOS ponudil študentom pravno pomoč!

»

ŠOS ponudil študentom pravno pomoč! ŠOS ponudil študentom pravno pomoč!


Avtor :

Tamara Meško