VODSTVO KLUBA

card image

Miha Kolmančič

Predsednik Kluba Ormoških Študentov

kolmancic.miha@gmail.com

051 268 052

card image

Sara Lah

Podpredsednica Kluba Ormoških Študentov

lah.sara98@gmail.com

card image

Anja Zabavnik

Blagajničarka

anjazabavnik@gmail.com

card image

Staša Trstenjak

Tajnica

stasa.trstenjak@gmail.com

card image

Miha Podplatnik

Član izvršnega odbora

miha.podplatnik@gmail.com

card image

Doroteja Lah

Članica izvršnega odbora

lahdoroteja@gmail.com

card image

Maruša Prapotnik

Članica izvršnega odbora

marusa.prapotnik@gmail.com

card image

Miha Magdič

Član izvršnega odbora

miha.magdic95@gmail.com

NADZORNI SVET

card image

Filip Bombek

Član nadzornega sveta

filip4.bombek@gmail.com

card image

Melinda Skoliber

Članica nadzornega sveta

melinda.skoliber@gmail.com

card image

Kaja Lašič

Članica nadzornega sveta

kaja.lasic96@gmail.com

DISCIPLINSKA KOMISIJA

card image

Ajda Lukman

Članica disciplinske komisije

ajda.lukman@gmail.com

card image

Matic Bokša

Član disciplinske komisije

matic.boksa@gmail.com

card image

Jan Šumak

Član disciplinske komisije

jansumak@gmail.com

SVETNIKI

card image

Urh Lukman

Svetnik Zveze ŠKIS in svetnik sveta Zveze ŠOLS

urh.lukman@gmail.com