DOKUMENTI KLUBA ORMOŠKIH ŠTUDENTOV

Pristopna izjava Kluba Ormoških Študentov
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Kluba ormoških študentov
Statut Kluba ormoških študentov
Pravilnik o delovanju dijaške sekcije KOŠ
Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju KOŠ
Zapisnik občnega zbora KOŠ 2018/2019
Tabela evidenčnih naročil
Statistični podatki o evidenčnih naročilih

DOKUMENTI ZVEZE ŠKIS

Kandidatura za svetnika ŠOLS
Kandidatura za Zvezo ŠKIS
Kriteriji kakovosti delovanja kluba
Obrazec izvoljenega svetnika Svet Zveze ŠKIS
Obrazec izvoljenega svetnika v Svet ŠOLS
Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS

DOKUMENTI Študentske organizacije Slovenije

Obrazec za letno poročanje – finančni del
Obvestilo o volitvah v OOOŠOS
Zakon o skupnosti študentov
Namenska in gospodarna poraba ssredstev ŠOS
Namenska in gospodarna raba sredstev – PROJEKTI
Študentska ustava
Pravilnik o namenski in gospodarni rabi sredstev Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik