Volitve svetnika Sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS | 24. 11. 2019

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnika Sveta ŠOLS razpisujemo mesto za funkcijo:

– svetnik v Svetu ŠOLS
– svetnik v svet zveze ŠKIS

V skladu z omenjenim pravilnikom mora kandidat za svetnika ŠOLS vložiti svojo kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež Kluba ormoških študentov, najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom »Za volilno komisijo«).

V skladu z Volilnim pravilnikom Kluba ormoških študentov ima vsak član KOŠ, ki ima status rednega ali izrednega študenta pravico kandidirati za razpisano funkcijo KOŠ.

Kandidatura za funkcijo svetnika v Svetu ŠOLS mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, ter potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu z izpolnjeno pristopno izjavo in lastnoročni podpis kandidata.

Ekipa Kluba ormoških študentov

Facebook EVENT: https://www.facebook.com/events/463314064299349/