Javni poziv za predstavnika/co v Komisiji za mladinska vprašanja | 15. 06. 2020

Občina Ormož je za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja sprejela Odlok o mladih v občini Ormož (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/20). Namen odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v občini ter celovito urediti položaj in delovanje mladih v občini. //www.ormoz.si/files/other/news/98/226415ODLOK%20o%20mladih%20v%20obcini%20Ormo%C5%BE.pdf

Za sodelovanje mladih pri odločanju v občini odlok predvideva ustanovitev Komisije za mladinska vprašanja.
V Klubu Ormoških Študentov zato objavljamo javni poziv za 2 predstavnika/ci neorganizirane mladine. Pozivamo vse mlade, med 15. in 29. let, da se do ponedeljka, 15. 6. 2020 prijavijo na javni poziv. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov,
3. datum rojstva,
4. email in
5. telefonsko številko.
Prijave lahko posredujete na klubkos@gmail.com ali nas pokličete na 051 268 052.

Komisijo za mladinska vprašanja sestavlja 6 članov (1 član Občinskega sveta Občine Ormož, ki ga predlaga župan; 5 članov predstavnikov mladih, starih od 15. do 29. let iz območja občine Ormož, in sicer 1 predstavnik dijakov in 1 predstavnik študentov, ki ju predlaga Klub Ormoških študentov, 1 predstavnik Gimnazije Ormož ter 2 predstavnika neorganizirane mladine, ki ju na podlagi javnega poziva predlaga Ljudska univerza Ormož, enota Mladinski center Ormož). Komisijo imenuje župan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *