Redni zbor članov in volitve funkcij za študijsko leto 2019/20 | 27. 12. 2020 (ONLINE)

V nedeljo, 27. 12. 2020, vas vabimo na redni zbor članov ter volitve funkcij, ki bo potekal v prostorih Kluba ormoških študentov.

V skladu z 28. členom statuta Kluba ormoških študentov, razpisujemo mesta za naslednje funkcije v izvršnem odboru Kluba ormoških študentov:

– predsednik/ca
– podpredsednik/ca
– član/ica izvršnega odbora (4 mesta)

V skladu s 34. členom statuta Kluba ormoških študentov, razpisujemo mesta za naslednje funkcije:
-nadzorni svet (3 mesta)

V skladu z 42. členom statuta Kluba ormoških študentov razpisujemo mesta za naslednje funkcije:
-disciplinska komisija (3 mesta)

V skladu s 44. členom statuta Kluba ormoških študentov je razpisana funkcija:
-tajnik društva

V skladu s petim poglavjem statuta Kluba ormoških študentov, ki govori o finančnem in materialnem poslovanju društva, razpisujemo mesto za funkcijo:
-blagajnik

Kandidature za vse funkcije morajo vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, ter potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu z izpolnjeno pristopno izjavo in lastnoročni podpis kandidata.

V skladu z Volilnim pravilnikom Kluba ormoških študentov ima vsak član KOŠ, ki ima status rednega ali izrednega študenta pravico kandidirati za katero koli razpisano funkcijo KOŠ.

Kandidatura za vse funkcije KOŠ (razen svetnik ŠOLS) mora biti poslana najkasneje en teden pred občnim zborom kot priporočena pošiljka ali na elektronski naslov klubkos@gmail.com.

Letni zbor članov bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
2. Preverjanje prisotnosti in sklepčnosti
3. Razrešitev starega vodstva in volitve delovnega predsedstva
4. Pregled delovanja kluba (finančno in programsko poročilo)
5. Predstavitev kandidatov in volitve za razpisane funkcije
6. Volitve svetnika
7. Sprememba statuta
8. Razno

Dogodek bo potekal preko spletne platforme Zoom. Kandidati boste o dostopu obveščeni.

Lepo vabljeni!

Ekipa Kluba ormoških študentov.